Undervisning

Utforska de bästa idéerna för att skapa en inspirerande undervisningsmiljö. Lär dig hur du kan engagera dina elever och göra undervisningen mer spännande och effektiv.
Learn Swedish, Guide, Swedish Language, Tips, Tivoli, Big Talk, Words, Till, Dig

som ett barn kanske lättare svarar på … än de ”gamla vanliga”… Hur många gånger har jag inte frågat: VAD har du gjort idag? och det givna svaret – eh jag minns inte… Öppna frågor i all ärlighet…de är jättebra på vuxna i coach- och terapi-sammanhang men det funkar inte så bra på barn, och inte så ofta om man har en npf-diagnos…det blir för abstrakt och stort… Här är en liten guide hur jag har tänkt om när det gäller de frågor jag ställer till mina barn. Jag ställer inte alla såklart, men en…

AvatarF
Freija Sköld